Samtalsserie

Ej definierad

 

På uppdrag av Civilekonomerna gör Fabel ett föredrag och en workshopserie kring strategi och handling i små växande företag. Utgångspunkten är skillnaden i var fokus kan ligga jämfört med ett stort företag och hur affärsprocesser måste ägas av företaget. Workshopdelarna hanteras med hjälp av metodkortleken Kalejdo.

KommUnpoLitik

Ej definierad

Om du åker på Almedalsveckan i år eller senare på mässor där Sveriges kommuner och Landsting finns med kommer du ha möjligheten att på ett kul sätt lära dig om prioriteringar och kompromisser i ett nytt brädspel. Fram mot sommaren kan vi publicera bilder på det nya spelet och kanske även lite ljud.

Leka med döden på Gotland

Ej definierad

Utställningen “Leka med döden” har premiär på Gotland. Utställningen behandlar temat rattonykternhet utifrån konsekvenserna en olycka kan ha, upplägget gör det svårare för deltagarna att ge politisk korrekta svar utan i stället krävs att man konfronterar svåra frågor.

Utställningen har tidigare gått i Stockholm och Kristianstad och har dragit fulla hus.

 

 

Informationsmaterial – Don’t drink and drive

Ej definierad

 

Fabel har fått i uppdrag att producera ett informationsmaterial för som kommer at erbjudas körskolorna. Från och med nästa år ingår alkohol, droger och trötthet som obligatoriska delar i körkortsprovet och kompletterande material behövs. Fabel konstruerar ett material som aspiranterna till körlicensen kan genomgå innan makten ger dem licensen.

 

 

Det räcker inte att berätta bra

Ej definierad

Fabel gör ett uttalande i Riksutställningars nyhetsbrev som oftast blir tanken ganska kondencerad i själva mediabäraren men här på vår hemsida passar vi på att publicera hela uttalandet.
Berättelsen är ett fantastiskt verktyg för att engagera och förklara. På våra museer finns mängder av skickliga berättare för olika medier. Men för att skapa den förändringskraft och engagemang som ibland eftersträvas räcker det inte med att förmedla en gripande Fabel.

Sidor