Managementkonsulter

Ej definierad

Göteborgsstad, omkringliggande kommuner och deras bolag tecknar ramavtal med managementkonsulttjänster under två års tid. Ramavtalen inbegriper många olika områden och Fabel gläds för en andraplats bland ett 40-tal konkurrenter på områdena, strategisk affärsutveckling och omvärldsanalyser. en mer snöplig bronspeng fick vi på organisationsutveckling och verksamhetsanalys. Med dessa fina placeringar slår Fabel många namnkunniga konsultbyråer på fingrarna.

Deltagande metoder i Colombia

Ej definierad

 

I ett samarbetsprojekt med bland annat Nueva Arco Iris en stark Colombiansk NGO engagerad i flyktingfrågor och ett antal jobbar Fabel med att använda konstnärliga och deltagande arbetsmetoder och processer för attitydpåverkan och social förändring i Colombia.

För oss på Fabel är det intressant att se om de metoder vi utvecklat i Sverige för kommuner, myndigheter med flera är applicerbara i en verklighet som skiljer sig markant från den Svenska tryggheten.

Innovation och entreprenörskap

Ej definierad

 

Uminova hjälper enreprenörer och innovatörer att växa i Umeå. Nu tar de hjälp av Fabel för att bli ännu bättre. Vi på Fabel är glada att jobba med vår paradgren. Bli inte förvånade om nästa “tillväxtkluster” stavas med fyra bokstäver och börjar på U.

Från och med nu och två år framåt tecknar Uminova ett ramavtal med Fabel och Metamatrix för flera olika typer av stöd, från utvecklingsstöd till befintliga bolag  och marknadsföring av Uminovas Biotech kluster till inspiration av blivande entreprenörer.

 

 

Glädjen att få paket

Ej definierad

 

Fabel har återigen fått förtroende att skapa programinnehåll till en museieutställning. Precis som i rattonykterhets utställningen “Leka med döden” sker utvecklingen i samverkan med museet och Unna Design. Utställningen som öppnar under hösten på Postmuseum i Gamla Stan i Stockholm kommer främst att rikta sig till en vuxen publik.

Fabel tecknar avtal med Svenska institutet

Ej definierad

 

Fabel skall under 2008 leverera innehåll till Svenska institutets ledarskapsprogram. Programmet genomförs i samarbete med flera av Sveriges största börsnoterade bolag.

– Vi är oerhört stolta över att få stödja verksamhet som syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden. Att programmet riktar sig mot näringslivsföreträdare och ledare i det offentliga på tillväxtmarknaderna i Östeuropa gör uppdraget än mer spännande och relevant, menar Max Valentin, VD på Fabel Kommunikation.

Nya mötesformer i Sveriges kommuner

Ej definierad

 

Fabel tecknar ramavtal med Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samverkan med konsultföretaget Metamatrix. Under två år ska Fabel stödja SKL med nytänkande innehåll till deras konferenser och möten. Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 18 landsting samt regionerna Skåne och Västra Götaland.

Fabel deltar i Kulturutredningen

Ej definierad

 

Fabel har inbjudits att delta i Regeringens kulturutredning. Utredningen har bland annat fått i uppdrag att diskutera statens kulturpolitiska uppgift och hur man bäst investerar offentliga medel för att få till stånd ett livskraftigt och dynamiskt kulturliv.

– Som näringslivsföreträdare har Fabel möjlighet att betrakta kultursfären från ett annat håll än många andra kulturaktörer. För mig är den mest centrala frågan att skapa möten mellan företag och kultur som kan leda till ömsesidiga vinster, säger Max Valentin, VD för Fabel Kommunikation.

Sidor