Utfall från betatest

Ej definierad

Crowdculture har gjort världens första crowdsourcade utlysning av kulturmedel i samarbete med "Innovativ Kultur" en del av Stockholms stad.
Det bifogade dokumentet är en rapport kring de projekt som lyckats med sina projekt och hur de privatpersoner som medfinansierat förhållit sig till testet.

//www.scribd.com/full/51907218?access_key=key-1un3uncmkeh51qzz016k

 

Som man frågar får man svar

Ej definierad

 

Hur vet man vad folk tycker i en fråga? Det finns så många fallgropar att trilla i på vägen mot en strategisk analys av behov. Att avsändarens vilja skiner igenom och svaren blir styrda. Att individer inte har möjlighet att delta i att lämna sin åsikt och underlaget blir missvisande. Att det inte finns möjligt att fördjupa diskussionen.

Vill vi ha ett bättre företagsklimat?

Ej definierad

För att komplettera Svenskt Näringslivs index över Svenska kommuners företagsklimat har Fabel tagit fram ett koncept med syfte att stimulera dialogen mellan företagare och kommunen. Upplägget blandar ett flertal metoder för att skapa en kvalitativ dialog baserad på fakta och ömsesidig förståelse mellan de inblandade parterna. Specialskrivna teaterscener om ämnen som upphandling, kompetensförsörjning, nyföretagande och kommunal konkurrens, blandas med statistik och vardagsnära lokala case.

Det andra projektet har nått finansiering

Ej definierad

 

 

 

 

 

 

 

Det andra projektet har gått i mål på Crowdculture.se, projektet Memories of Cumbia Kumbé. Projektet går ut på att göra en publik uppsättning av en dansföreställning i Stockholm. Initsiativtagare till projektet är Sara Regina Fonseca

Vad är Crowdculture för dig?

Annika först i mål!

Ej definierad

Idag har vi glädjen att se hur det första projektet har nått full finansiering! Annika Olofsdotter Bergström och hennes projekt till Home Sweet Home har varit bra på att engagera användarna.

Stort tack till alla som bidragit för att möjliggöra en fortsättning på detta spännnade projekt!

Uppdatering 2013 Hör Annika i SvTs Kobra om forskning kring spel.

Entreprenöriellt lärande i GR

Ej definierad

Tillsammans med Analytico genomför Fabel ett följeforskningsuppdrag på GRowth. Growth är ett projekt som syftar till att öka kompetensen och kunskapen kring entreprenöriellt lärande inom gymnasie- och vuxenutbildning. Det primära målet för GRowth var att hitta arbetsformer som främjar möjligheterna för de studerande att utveckla sitt kreativa tänkande och sin entreprenörsanda. Utvärderingen var både en formativ utvärdering (process) och en summativ utvärdering (effekt).

Stockholms stad fördelar kulturbidrag via crowdsourcing i nya systemet Crowdculture.se

Ej definierad

 

 

 

 

Med start imorgon den 22:de oktober provar Stockholms stad via fonden för Innovativ Kultur ett nytt sätt att fördela kulturstöd baserat på medborgarnas egen vilja. Testet kommer att vara öppet i tre månader och fördela medel till kulturprojekt från en kombination av privatpersoners, det offentligas och näringslivets stöd via fonden Innovativ Kultur.

Sidor