En resa som ingen annan, Landskrona

Ej definierad

Det tredje genomförandet för Fabel av projektet “En resa som ingen annan”. Många av skådespelarna och spelledarna har med erfarenheterna från vårens uppsättning i Malmö kunnat lyfta lärandet ytterligare vilket kan ses i de attitydmätningar som genomförts i samband med projektet.

Region Blekinge – ett kulturlandskap med samverkanspotential

Ej definierad

 

På uppdrag av Region Bleking har vi under våren skrivit utredningen Nära Kustband –Dagens och framtidens samverkansarbete på kultur- och fritidsområdet i Blekinge.Primära frågeställningar som rapporten kretsar kring rör främst hur regionen skall förhålla sig till den nya kulturutredningens ökade krav på samverkan såväl inom regionen som mer länsöverskridande.

 

Crowdculture och konferensdeltagande

Ej definierad

 

 

Alfatestet av Crowd Culture har nu avslutats och utvärderas. Vi vill tacka alla de som varit med och som kommit med vänliga, kritiska och konstruktiva tankar. Det viktigaste som framkommit är att det redan nu känns spännande och motiverande att använda denna nya finansieringslogik. För den som vill veta mer kommer det finnas många chanser under hösten. Du kan redan nu anmäla dig till beta-testet som startar i början av oktober.

“Alla borde pröva spelet om Valköping”

Ej definierad

 

Spelet om Valköping utvecklades av Fabel på uppdrag av SKL under våren och har på fem veckors tid nu sålt slut sin första upplaga på 2000 exemplar.

I tidningen Östnytt citerar man ett par elever:

- När man har börjat vill man spela vidare, säger Florina Gashi.

- Det är svårt att komma överens, tycker Besfort Qyqalla.

Sidor