Sms-berättelser från Hässelby har urpremiär i Italienska Parma

Ej definierad

 

 

 

 

Boende i stadsdelen Hässelby i Stockholm uppmanandes under hösten 2009 att via SMS svara på frågor kring problem och möjligheter i sin lokala boendemiljö. De insamlade berättelserna har nu resulterat i föreställnigen “Space for memories” som har urpremiär på teater Rodisio i Parma fredagen den 26:de februari 2010.

Hur skulle det kulturella finansieringsstödet se ut om det skapades idag?

Ej definierad

Svaret blev Crowdculture, ett digital system för microfinansiering av kulturella produktioner.  Och flera med oss tycker idén är spännande! Under  2010 utvecklar vi därför en betaversion inspirerad av crowd sourcing och microfinansiering anpassat för att matcha svenska/nordiska förutsättingar.

Kultur och näringsliv

Ej definierad

 

 

 

Jag tycker mig ha hört mycket tal om hur viktigt det är för kultur och näringsliv att hitta till varandra de senaste åren (kan vara att jag bor i ett litet hörn av världen där detta talas om). Initiativ som “Kultur och näringsliv” har skapats och kulturrådet har öronmärkta pengar för kultur i arbetslivet. Nu verkar det dock som självorganiserade krafter löser uppgiften helt själva.

Varför händer detta nu?

Meetup #2 – Saffran

Ej definierad

Fredagens möte kring konceptets design och upplägg var mycket givande för oss i projektgruppen. En erfaren panel med bredd närvarade, Lena Hammergren (forskare Stockholms Universitet), Bogdan Szyber (konstnär), Jannike Grut (teaterentreprenör) och Annica Sigfridsson (producent för Bounce) bidrog med mycket intressanta input.
Vi anser att genom genomlysningen av idéen och med de förbättringsförslag som har inkommit är vi nu redo att skrida till en första konkret handling och bygga ett system för test. Ambitionen är att sidan för att använda systemet ska vara uppe i april.

Nordamerikapremiär

Ej definierad

 

 

 

Fabels kortfilm “North to South: Space for Memories” gör parallellt Europa och Nordamerika premiär via den mångärmade konstfestivalen Scope-Art. Premiären i Basel i slutet av juni var enligt personer på plats välbesökt och mycket uppskattad. Nu ser vi fram mot premiären i New York i slutet av sommaren.

 

Truly konferenslycka!

Ej definierad

I torsdags var det äntligen dags för Truly Yours konferensen! Cirka 60 deltagare från Sverige, Finland, Malta, England, Italien och Umeå deltog i debatt, föreläsningar och work shops.

Dagen inleddes med att vi alla fick identifiera och rangordna de stora utmaningarna inom medborgardeltagande. De mest kritiska frågorna vi ställer oss nu är “Hur får vi de som har makten idag att våga dela ut inflytande?”, ” Vem har att vinna på att inte skapa en deltagande demokratikultur?”, ” Vem bestämmer vilka som ska delta?” och ” Hur gör vi det intressant att delta?”

Sidor